4 mar 2010


Autor fotografii: Paweł Stelmach
Źródło fotografii: paweł stelmach foto|blog

7 komentarzy: