17 lut 2013





Polska

Autor fotografii: Wojtek Grzędziński
Źródło fotografii: wojciech grzedzinski